function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-245033069-1');

Điều khoản sử dụng

  381 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Q.12, TP HCM
  0766224339
  8:00 - 18:00

Điều khoản sử dụng

   

  ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CỦA CHỦ XE

   

  1. GIỚI THIỆU CHUNG
   1. Giới thiệu
   2. Định nghĩa các thuật ngữ
  • Bên Cung cấp Dịch Vụ” là Vantaisieutoc một công ty thành viên của HTsoft, có thông tin được nêu tại phần đầu Điều Khoản Sử Dụng này
  • “Bên Sử Dụng Dịch Vụ” là thương nhân, tổ chức, cá nhân và/hoặc có thể là chủ sở hữu của Hàng Hóa và/ hoặc người đại diện đăng tin hộ có nhu cầu vận chuyển Hàng Hóa sử dụng Ứng Dụng/Website để đăng tin. Công ty và/hoặc Người đặt hàng liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật với Bên Cung cấp Dịch vụ theo Thỏa Thuận này
  • “Chủ xe” là thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vận tải sử dụng Ứng Dụng/Website VANTAISIEUTOC để kết nối với Bên Sử Dụng Dịch Vụ; được xem các thông tin đơn hàng, có khả năng thực hiện các yêu cầu vận chuyển cho Bên Sử Dụng Dịch Vụ, có thể sở hữu phương tiện vận tải hoặc người đại diện thực hiện.
  • “Thành viên” là thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng Ứng dụng/Website VANTAISIEUTOC, bao gồm cả Chủ hàng (người sử dụng dịch vụ vận tải) và Chủ xe (người cung cấp dịch vụ vận tải)
  • “Đơn Hàng” là thông tin vận chuyển Hàng Hóa được đăng tải lên ứng Dụng/website VANTAISIEUTOC bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về Hàng Hóa, tuyến đường vận chuyển, cách thức đóng gói.
  • “Báo Giá” là giá cước vận chuyển Hàng Hóa đã hoặc chưa bao gồm các phí dịch vụ khác ngoài vận tải, ví dụ như: bốc xếp Hàng Hóa tùy theo yêu cầu ghi trong Đơn Hàng. Giá này được báo từ Chủ xe hoặc từ Vantaisieutoc tùy trường hợp.
  • “Thông báo” là các thông báo trên Ứng Dụng/Website liên quan đến sử Dụng Hệ thống, các hoạt động giao dịch thông tin giữa 2 bên Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Chủ xe (nếu có) và các thông tin giới thiệu, quảng bá về Vantaisieutoc.
  • Hàng Hóa” có nghĩa là các sản phẩm, tài sản hoặc các đối tượng khác được phép vận chuyển theo quy định của pháp luật Việt Nam mà Bên Sử Dụng Dịch Vụ yêu cầu Bên Cung cấp Dịch vụ cung cấp dịch vụ vận chuyển theo từng Đơn Hàng.
  •  “Hệ thống” có nghĩa là hệ thống kết nối vận tải Hàng Hóa trên cơ sở ứng Dụng công nghệ phần mềm và các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ khách hàng kèm theo, được đặt tên là VANTAISIEUTOC - Ứng Dụng Chủ hàng.
  •  “Hotline” có nghĩa là đường dây nóng bán hàng và hỗ trợ người dùng của Bên Cung cấp Dịch vụ: 0969 170969.
  • Để có thể sử dụng Ứng Dụng/Website để kết nối với nhau, trước hết các thành viên đăng ký tài khoản trên Ứng Dụng và cung cấp các thông tin có liên quan. Sau khi thông tin đã được  xác thực, thành viên được coi là Bên Sử Dụng Dịch Vụ và được cấp quyền sử dụng các dịch vụ trên Ứng Dụng/Website.
  • Nội dung Điều Khoản Sử Dụng này tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Thành viên, Bên Sử Dụng Dịch Vụ khi tham gia vào Hệ thống của Bên Cung Cấp Dịch Vụ trên nền tảng Ứng Dụng/Website đồng nghĩa với việc cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Điều Khoản Sử Dụng này.
  1. Dịch vụ
   1. Đối tượng chung
  • Tất cả các Bên Sử Dụng Dịch Vụ đã có tài khoản được xác thực trên Ứng Dụng và chưa vi phạm bất cứ quy định nào trong quá trình đăng đơn và vận chuyển Hàng Hóa qua Ứng Dụng.
  1. Đơn hàng
  2. Gói dịch vụ nâng  cao

   

  1. Quy trình giao dịch
  2. Giá vận chuyển và Chi hộ
   1. Giá vận chuyển

  Giá Vận Chuyển được xác định trên mức giá quy định tại Báo Giá VANTAISIEUTOC áp Dụng cho từng Đơn Hàng, được chấp thuận bởi Các Bên.

  1. Khoản Chi hộ
  • Các khoản chi phí chi hộ bao gồm tất cả các chi phí khác chi phí vận chuyển như: (i) chi phí xếp dỡ ở hai đầu kho giao nhận; (ii) chi phí nâng, hạ container; (iii) chi phí cân Hàng Hóa; và (iv) các loại phí phát sinh khác nhằm phục vụ cho việc vận chuyển Hàng Hóa của Bên Sử Dụng Dịch Vụ (“Khoản Chi Hộ”)
  • Bên Cung Cấp Dịch Vụ thực hiện Khoản Chi Hộ theo yêu cầu của Bên Sử Dụng Dịch Vụ, hoặc trong trường hợp buộc phải thực hiện để bảo đảm Hàng Hóa được bảo quản hoặc lưu thông bình thường. Bên Sử Dụng Dịch vụ sẽ chịu trách nhiệm thanh toán toán các Khoản Chi Hộ cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ theo hóa đơn chứng từ cung cấp bởi Bên Cung Cấp Dịch Vụ.
  1. Quy trình thanh toán
  • Khi Bên Sử Dụng Dịch Vụ đồng ý thực hiện Đơn Hàng do nhân viên Bên Cung Cấp Dịch Vụ Điều phối xe, Bên Sử Dụng Dịch Vụ cần phải thanh toán theo yêu cầu của Tổng đài viên, hoặc hướng dẫn tại Ứng Dụng.
  • Nếu trong ngày hoàn thành chuyến hàng mà Bên Sử Dụng Dịch vụ không thanh toán đủ cho Bên Cung cấp Dịch vụ, Bên Sử Dụng Dịch vụ ngoài thanh toán số tiền trên, phải thanh toán cho Bên Cung cấp Dịch vụ một khoản lãi chậm trả với mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng áp dụng với khách hàng là tổ chức của Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội tại thời điểm thanh toán trên khoản tiền chậm thanh toán đến khi thực hiện thanh toán.

   

  1. Đảm bảo an toàn dịch vụ

  Bên Sử Dụng Dịch Vụ khi tham gia vào Hệ thống đều phải tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn:

  1. Bên Cung Cấp Dịch Vụ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo mật thông tin của Bên Sử Dụng Dịch Vụ trên Website, Ứng Dụng và luôn nỗ lực hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thuận lợi và thành công.
  2. Khi đăng ký sử dụng Ứng Dụng, các thành viên phải kê khai cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ các thông tin cần thiết tại từng thời điểm như: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, cùng với các giấy tờ chứng nhận tư cách pháp nhân và chứng nhận đủ Điều kiện cung cấp dịch vụ vận tải tương ứng. Các thông tin này được Bên Cung Cấp Dịch Vụ thẩm định và lưu trữ trong Hệ thống để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện thành công và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh.
  3. Bên Cung Cấp Dịch Vụ tối đa hóa việc quản lý các giao dịch, cũng như thường xuyên cập nhật tình trạng để đánh giá sơ bộ về uy tín của các thành viên.
  4. Bên Sử Dụng Dịch Vụ có trách nhiệm không tiết lộ thông tin chi tiết về bản thân, cũng như chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ bên thứ ba nào qua email, điện thoại hoặc bất kỳ hình thức liên lạc nào khác. Bên Cung Cấp Dịch Vụ và các công ty liên kết không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro mà các thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài Bên Cung Cấp Dịch Vụ.
  5. Bên Sử Dụng Dịch Vụ tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào Hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại Hệ thống của Bên Cung Cấp Dịch Vụ đều bị nghiêm cấm. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.
  6. Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp cung cấp cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền khi được yêu cầu.
  7.  
  1. Quyền và nghĩa vụ các bên cung cấp dịch vụ
   1. Quyền của Bên Cung Cấp Dịch Vụ
    1. Quyền chung của hệ thống
     1. Có quyền yêu cầu Bên Sử Dụng Dịch Vụ cung cấp các thông tin, giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc kiểm chứng các giao dịch phát sinh trên Hệ thống của Bên Cung Cấp Dịch Vụ.
     2. Có quyền tạm dừng hợp tác với Bên Sử Dụng Dịch Vụ trong trường hợp vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng của Bên Cung Cấp
     3. Có quyền đơn phương tạm dừng hợp tác với Bên Sử Dụng Dịch Vụ vi phạm mà không cần báo trước.
     4. Có quyền từ chối giải quyết tranh, khiếu nại khi Bên Sử Dụng Dịch Vụ không thực hiện đúng hướng dẫn.
   2. Nghĩa vụ của Bên Cung Cấp Dịch Vụ
    1. Nghĩa vụ chung trên Hệ thống
     1. Tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng với Website/Ứng Dụng.
     2. Xây dựng và công bố công khai trên Website/Ứng Dụng quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế trên của Bên Cung Cấp Dịch Vụ.
     3. Kiểm tra và xác thực thông tin đăng ký các tài khoản tham gia hoạt động trên Ứng Dụng.
     4. Lưu giữ thông tin đăng ký của Bên Sử Dụng Dịch Vụ ngay từ ngày đăng ký tham gia Ứng Dụng và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
     5. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin, không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến người dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
     6. Xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm chính sách, vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng trên Ứng Dụng.
     7. Yêu cầu Bên Sử Dụng Dịch Vụ phải cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết để xác minh tài khoản.
     8. Phối hợp và hỗ trợ cơ quan quản lý Nhà nước điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
     9. Công bố công khai cơ chế giải quyết các khiếu nại phát sinh trong quá trình giao dịch trên Ứng Dụng. Khi Bên Sử Dụng Dịch Vụ bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Bên Cung Cấp Dịch Vụ phải tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
     10. Duy trì hoạt động bình thường của Ứng Dụng và nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, Hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng... nằm ngoài khả năng kiểm soát thì Bên Cung Cấp Dịch Vụ không phải chịu trách nhiệm liên đới.
  2. Quyền và nghĩa vụ các bên sử dụng dịch vụ
   1. Quyền của Bên Sử Dụng Dịch Vụ
    1. Quyền chung trên hệ thống
     1. Bên Sử Dụng Dịch Vụ được Bên Cung Cấp Dịch Vụ bảo mật các thông tin cá nhân theo quy định về Bảo mật thông tin trên Ứng Dụng điện tử.
     2. Được quyền từ chối dịch vụ hoặc từ chối sử dụng Ứng Dụng mà không cần đưa ra lý do.
     3. Được phép cài đặt Ứng Dụng trên thiết bị di động cá nhân, sử dụng Website cho mục đích sử dụng cá nhân, tổ chức hợp pháp.
     4. Có quyền đóng góp ý kiến cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, điện thoại, email hoặc các kênh phản ánh khác không trái pháp luật đến Bên Cung Cấp Dịch Vụ.
   2. Nghĩa vụ của Bên Sử Dụng Dịch Vụ
    1. Nghĩa vụ chung trên hệ thống
     1. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân theo yêu cầu của Bên Cung Cấp Dịch Vụ khi đăng ký và trong suốt quá trình sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ của Bên Cung Cấp Dịch Vụ.
     2. Chia sẻ:
  Tải App trên CH Play Tải App trên AppStore
  Hotline: 0766224339
  Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0766224339
  Chat ngay